Algemene voorwaarden

 Let op het betreft hier om een niet rokers / huisdier accommodatie

 

[Voorwaarden]
Neemt vooraf goed kennis van de inhoud van deze voorwaarden.

Zowel wij als u vinden hierin onze rechten en plichten.

 

[Reserveren]
Hoe reserveer ik mijn vakantie?

U kunt via Mail of ons Online boekingsprogramma reserveren.  Iedere boekingsopdracht wordt door de verhuurder bevestigd dmv een Mail met uw boekingsbevestiging. Heeft u deze niet binnen 10 dagen na reservering in het bezit, dan dient u  contact op te nemen met de verhuurder.
Beschikbaarheid op aanvraag
Sommige datums van onze accommodatie is op aanvraag. Indien de accommodatie beschikbaar is, dan wordt uw aanvraag automatisch via mail behandeld.
Aankomst en vertrek
De minimale huurperiode bedraagt  1 week , Tijd van aankomst tussen 16.00uur en 19.00 uur en vertrek, respectievelijk tussen 08.00 uur en 10.00 uur. zondag is de wissel dag wijzigingen alleen in overleg met de verhuurder.Vroegere aankomst is op eigen risico!

[Reissom/Betalingen]
Prijzen
De prijzen zijn per Week.Voor de reservering geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek de gehele gereserveerde periode is verschuldigd.

Extra’s
Elektriciteit/Water deze zijn  inclusief.
Linnengoed: bedlinnen en handlinnen zijn inclusief.(1 grote + 1 kleine handdoek per persoon )Eindschoonmaak: is Exclusief,de accommodatie dient echter te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden, anders wordt een deel van de waarborgsom ingehouden.
Waarborgsom
De bij de accommodatie vermelde waarborgsom dient u voor aankomst te betalen. Indien de woning niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale borgsom worden ingehouden. De verhuurder neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.Na controle van de accommodatie en als deze in orde is bevonden krijgt u de waarborgsom terug gestort op uw Bank/Giro rekening.
Betalingen
Op de factuur staan de volgende kosten: de huursom welke onder verdeeld is in: Huurprijs, Borgsom en schoonmaak kosten.Bij ontvangst van de boekingsbevestiging (factuur) dient u de aanbetaling, binnen 30 dagen te voldoen. Het restant van de huursom moet u 4 weken voor aankomst voldoen zoals beschreven de factuur.

Bij boeking binnen vier weken voor aanvang van de huurperiode, dient de aan betaling zoals hierboven beschreven binnen twee dagen na boekingsdatum en uiterlijk twee dagen voor aanvangsdatum van de huurperiode per bank te worden verricht. Na ontvangst van dit bedrag wordt de benodigde reisdocumentatie per omgaande aan u toegezonden. (dit kan ook via E-mail Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, De verhuurder zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en de huurder aansprakelijk te stellen voor gemaakte kosten. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. De huurder kan zich ter zake de betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering die huurder op verhuurder pretendeert te hebben.
Verzekeringen
Wij raden u sterk aan een annuleringsverzekering af te sluiten, ook indien u op korte termijn voor vertrek boekt.

[Reisbescheiden]
Reis documenten
In het pakket, Dat wij u voor uw vakantie via de Mail toegezonden, bevinden zich:·          De routebeschrijving naar uw vakantieadres·          Reis tips
[Overeenkomst]
Wijziging en annulering
Annuleringen dienen altijd per Mail of Telefonisch gemeld te worden bij de verhuurder Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder, is door de huurder naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle reissom.Plaatsvervanging/in de plaatsstelling
Wij maken u erop attent dat het mogelijk is, indien u, verhinderd bent, iemand anders de opengevallen plaats te laten innemen.
[Informatie]

Faciliteiten
In de tekst bij de accommodatie vermelden wij welke faciliteiten worden aangeboden.

Informatie
De verhuurder zal voorafgaand, of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de vereiste reisdocumenten. De huurder dient zorg te dragen voor zijn vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van alle benodigde documenten (controle vooraf is derhalve dringend aan te bevelen). Het in bezit hebben van een geldig paspoort / identiteit kaart is verplicht.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

Rolstoelgebruikers en gehandicapten
Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij ons zo gedetailleerd mogelijk te willen informeren omtrent de mate van de handicap. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of het gewenste vakantieverblijf voor u geschikt is.
.
Bouwactiviteiten, geluidshinder en milieuproblemen
Het komt incidenteel voor, dat in de directe omgeving van een accommodatie onverwacht bouwwerkzaamheden plaatsvinden. Wij kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden. Hetzelfde geldt voor geluidsoverlast door buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen. Wij kunnen u ook niet beschermen tegen milieuproblemen in uw vakantiestreek (bijv. vervuiling zeewater) en adviseren u eventuele publicaties hierover in de media te volgen.

[Klachten]
Indien u bij aankomst op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert, dan wordt er van u verwacht dat u daarvan direct melding maakt bij de verhuurder via WhatsApp. Dat kan vaak ongemak en klachten voorkomen. Ondanks alle bemoeienissen en zorgen is het mogelijk dat u meent een rechtvaardige klacht te hebben. Deze klacht dient u direct met de verhuurder van de accommodatie door te nemen, ten einde de verhuurder in staat te stellen de klacht onmiddellijk te verhelpen. Niet in het buitenland gemelde, respectievelijk niet ingediende klachten die niet telefonisch of schriftelijk bij de verhuurder is gemeld, worden achteraf in Nederland niet geaccepteerd. Uw klacht moet uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij de verhuurder worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd.
[Praktische tips]
Het buitenleven heeft grote aantrekkingskracht, toch vragen wij de reizigers om rekening te houden met de leefgewoontes van de omgeving. Mensen en dieren op het platteland ontwaken vroeg en soms luidruchtig.
Inherent aan een verblijf op het platteland is dat de lokale wegen veelal een landelijk karakter hebben. Geasfalteerde wegen en on geasfalteerde paden maken van het wegennet deel uit.
Bij ‘ligging’ staat de plaats vermeldt, waartoe een woning behoort; dit zegt echter niets over de ligging binnen of buiten de bebouwde kom.
Af en toe bezoek van een veldmuis, vliegen, muggen of andere dieren is niet uit te sluiten. Overlast van deze insecten of kleine dieren kan vaak geminimaliseerd worden door het zorgvuldig bewaren van de voedselvoorraad en het gesloten houden van ramen en deuren als de lichten aan zijn. Afdoende insecticiden zijn meestal te koop in de plaatselijke winkels. Muggen en insecten komen veelvuldig voor bij een verblijf aan het water.
Parkeren is in alle gevallen op eigen risico.
In zuidelijke landen hanteert men niet altijd onze schoonmaaknormen, de schoonmaakuitrusting in uw accommodatie is soms simpel.
Een 2-persoonsbed kan ook inhouden dat het twee 1-persoonsbedden of twee 1-persoonsmatrassen betreft, die naast elkaar geplaatst zijn.Hand- en keukenlinnen dient u altijd zelf (extra) mee te nemen.Bewoning van het door u gehuurde vakantieverblijf met meer personen dan bij boeking opgegeven of het in deze brochure maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen) is niet geoorloofd. Het is niet toegestaan bezoekers te laten overnachten zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.Houdt ook rekening met de vakantiegast die na u komt. Ook deze arriveert graag in een schone, opgeruimde accommodatie. Als de eindschoonmaak inbegrepen is, behoort u de accommodatie ordelijk en opgeruimd (o.m. afwas in de kast) achter te laten.
[Aansprakelijkheid]
De verhuurder is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen en schade of letsel berokkend aan de huurders, door welke oorzaak dan ook. Het staat de verhuurder/beheerder van de vakantie-accommodatie vrij om de huurder en/of diens mede reizende voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al het geen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door toedoen van u en/of uw mede reizende toegebrachte schade aan de vakantie-accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
Tot de mede reizende behoort een ieder die deel uitmaakt van het reisgenootschap, dan wel anderszins tot de kring van de huurder gerekend dient te worden. Derhalve is het zéér belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt. Indien de schade niet met de verhuurder/beheerder is afgewikkeld, is de verhuurder gerechtigd de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de op de boekingsbevestiging genoemde huurder. Degene die de reis boekt voor (ook) andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt. Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming hebben verleend.
· Evidente fouten of vergissingen op onze website binden de verhuurder niet.
· Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld foldermateriaal of foto’s is verhuurder niet verantwoordelijk.

Heeft u verder nog vragen stuur een mailtje naar;

Info@dracevac.nl

Klik hier om de voorwaarden te Downloaden